Open Close
First Brandskydd Syd AB

Välkommen till Brandskydd i Skåne för offentlig miljö

First Brandskydd Syd AB är din helhetsleverantör för brandskydd och säkerhet i Skåne. Vi arbetar främst med brandskydd i restaurang och andra offentliga miljöer. Vi är medlemmar i SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag), och är certifierade av Tyco för installationer av Ansul R102 (UL300) och Roxtec för installationer av produkter ur deras sortiment.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om hur vi kan jobba med Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) på ditt företag.

First Brandskydd Syd är medlem i Medelem i SVEBRA sedan 2015.

Tjänster & Produkter

SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

Enligt lag (Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 §) har alla organisationer och företag skyldighet att arbeta förebyggande med brandskydd. Detta innebär att du som företagare har det yttersta ansvaret vid en olycka i och i anslutning till företagets lokaler.
Behoven är olika från företag till företag och 1st Brandskydd Syd hjälper er att utforma ett program som är anpassat för er verksamhet.

Brandskyddsutrustning

Brandsläckare, brandfiltar och brandposter anpassat efter behov. 1st Brandskydd Syd utför även underhåll av brandskyddsutrustning i form av provtryckningar med mera.

Fasta släckningssystem och förebyggande åtgärder

Många av 1st Brandskydd Syds kunder bedriver verksamhet i offentliga miljöer med högt ställda krav på förebyggande skyddsåtgärder. Vi utför brandtätning, brandventilation och installerar evakueringsstolar och stegar.

Restaurang och storkök

Myndigheter ställer höga krav på systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Särskilt inom restaurangbranschen. För att erhålla t ex serveringstillstånd är kraven mycket höga. Vi på 1st Brandskydd Syd hjälper restauranger med en helhetslösning där vi ser över säkerheten från kök till matsal och även utbildning av personal. 

Det fasta släckningssystemet Ansul R102 är ett av branschens mest använda och vi är givetvis certifierade för att utföra installation och service av denna utrustning.

Utrymningsplaner, skyltar och armaturer

Vid en olycka är det viktigt att evakueringen av utrymmet går smidigt. Det får inte finnas några tvivel kring hur man enklast hittar närmsta nödutgång. Vi utformar utrymningsplaner samt installation och underhåll av utrymningsskyltar och armaturer.

Övriga brandredskap och räddningmateriel

Stora eller små olyckor. Vi ser alltid till att du har rätt utrustning och materiel nära till hands. Defibrillatorer (hjärtstartare), förbandstavlor och ögondusch. Även ett litet plåster kan göra skillnad när olyckan är framme.

Utbildningar

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. När det inträffar är skillnaden mellan liv och död väldigt liten. Det avgörande är hur snabbt en räddande instats kan inledas. Se till att du och din personal vet hur man agerar och ATT man agerar i en sådan situation. Vi utbildar inom HLR (hjärt- och lungräddning) samt DHLR (hjärt- och lungräddning med defibrillator). Detta är också en viktig del i ditt systematiska brandskyddsarbete

Referenskunder

Samarbetspartners